Gost u našem džematu predavač iz BiH Mr. Sulejman Čeliković

Sutra 29.5.2015 (petak) dzumu ce klanjati Mr.Sulejman Celikovic gl. Imam Medzlisa Kakanj Bosna i Hercegovina.
U Subotu iza aksam namaza odrzat ce tribinu u nasoj dzamiji.

BIOGRAFIJA GLAVNOG IMAMA MIZ KAKANJ
Rođen 14. maja 1958. god. u Tršću, općina Kakanj. Osnovnu školu završio u Kaknju, a Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Do 1993. god. radio kao imam, hatib i muallim u džematu Luka, istovremeno obavljajući i funkciju vjersko-prosvjetnog referenta za područje IZ Kakanj. Potom se uključuje u redove Armije RBiH, gdje ostaje do 1997. god.

Dobitnik je armijskog priznanja Srebreni štit. Zvanje magistra islamskih nauka stekao je 1999. god. u Siriji. Magistarski rad na temu Ajatu-l-ahkam min sureti-l-Bekare ve tefsiriha (Ajeti o propisima iz sure El-bekare), što je ustvari tefsir rukopisa Mehmed-ef. Handžića.Mentor mu je bio prof. dr. Husamuddin Farfur.Glavni imam je Medžlisu IZ Kakanj i član sabora IZ u BiH.

sulejman

 

 

 

Related Articles

Podijeli

About Author

admin

(0) Komentari citalaca

Komentariši